Gallerier


  • Líf Askja Töre Andersdóttir i pappas famn, 1 dag gammal den 2 september 2014